Related image

 

 

FUE SAPPHIRE PEN saç ekimi nedir? Safir kalem temel olarak FUE yöntemine bir yeniliktir, burada safir bıçaklar çelik bıçaklar yerine donör alanından saç greftlerini çıkarmak için kullanılır. Doku geri kazanımı çelik bıçaklara kıyasla daha hızlı olacak, asitlik önlenecek ve bağlanan cildin pürüzsüz bir yüzeyi olacak, yani geride hiçbir iz kalmayacak.

Her ne kadar farklı saç restorasyon teknikleri mevcut olsa da, FUE tüm yöntemlerin en güvenlisidir. Saç ekimi yöntemlerinin çoğu, büyük fark edilebilir yara izleri ve donör bölgede daha yavaş iyileşme de dahil olmak üzere bazı yaygın yan etkilerle birlikte gelir.

Bu nedenle, FUE veya Foliküler Ünite Ekstraksiyonunu ayıran, greft ekstraksiyon yöntemidir. FUE'de greftler şerit doku greftleri yerine bireysel foliküler üniteler olarak ekstrakte edilir, ağrıyı ve yara izlerini azaltır ve iyileşmeyi diğer saç ekimi tekniklerinden daha hızlı hale getirir.